Cuma, 05 Aralık 2014 17:41

5 ARALIK TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

5 ARALIK TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİ

 

Bundan 80 yıl önce bugün;yalnızca ülkemizin içinde bulunduğu şartlar açısından değil tüm dünya devletlerinde de henüz haklar anlamında kadın erkek eşitliği dillendirilmezken ileri görüşlülüğü,insana olan saygısı,devlet adamlığı bugün bile kimse ile kıyas edilmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur.Bu anlamda haklarımızla var olduğumuzu tüm dünyaya ilan eden Atatürk'ü şükran,minnet ve özlemle anıyoruz.

5 Aralık 1934 yılında Türk Kadını Seçme ve seçilme hakkına sahip olmuş ,Türkiye Cumhuriyeti bu konuda pek çok batılı ülkeye öncülük etmiştir.Ancak hakların verildiği yıllarda mevcut olan kararlı ve cesur politika zaman içerisinde aynı doğrultuda ilerlememiştir.

Öyle ki;kadın  zaman zaman  analık duygularıyla zaman zamansa kılık kıyafetiyle siyasette hep var olmuş ama seçilen konumunda olabilmesinin yolları gözardı edilmiştir.

Kadın birey olarak kendine yüklenen rolleri başarı ile taşımıştır.İyi anne olmuş,iyi eş olmuş,iyi öğretmen olmuş,iyi gelin olmuş,iyi profesör olmuş,iyi idareci olmuş ama iş siyasete gelince toplumdaki sayısal çoğunluğu %51 iken temsil oranı %14 'te kalmıştır.Bu açıkça bir eşitsizliktir.Oysa ki hukuk ve demokrasinin en önemli koşullarından biri insan haklarının özel olarak da kadının insan haklarının yasalarla güvence altına alınması zorunluluğudur.

Bu bağlamda biz kadınlar doğuştan taşıdığımız özelliklerin ve farklılıkların ayırdındayız.Yani doğamız gereği taşıdığımız farklılıkların bilincindeyiz.Ve istiyoruz ki;bizi yönetenler haklarımızı eşit kullanmak isteğimizin bilincinde olsunlar.

Kadın erkek eşitsizliğinin en fazla hissedildiği alan olarak siyasette biz kadınlar;

                -12 Eylül Referandumunda Anayasanın 10.maddesinde kabul edilen kadın lehine pozitif ayrımcılık ibaresinin içinin doldurularak bu alanda somut adımlar atılarak siyasi alana eşit katılıma Anayasal güvencenin getirilmesini,

                -Seçim Kanununda gerekli  düzenleme yapılarak kadının hak ettiği eşit temsile kavuşturulmasını,

                -Siyasi partiler Kanununda gerekli düzenlemeler yapılarak kadınların yalnızca seçim zamanlarında broşür dağıtmak,kapı kapı gezmek ya da seçilemeyecek yerlerde vitrin oluşturmasının önüne geçilmesini,

                -Siyasette bulunan kadınlarımızın ne giydiği  ile değil fikirleri ile ilgilenilmesini,

                -Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın sorunlarının en iyi yine kadınlar tarafından bilineceğini,buna dair çözüme kavuşturulacak yerin  ise Parlamento olduğunu,ancak kadın sorunlarını çözmesini erkeklerden istemek zorunda olmak  istemediğimizi,

                -Liyakat sahibi olunup olunmadığı hususunun siyasette yer alan erkek ve kadın herkeste aranmasını istiyoruz.

                Sonuç olarak Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 80.yılını kutlarken siyasette kadının eşit temsilinin sağlanmaması halinde demokrasiden bahsetmenin mümkün olmayacağını bir kere daha dile getiriyor hak ettiğimiz koşullara ulaşıncaya kadar bunun takipçisi olacağız diyoruz.

 

                                                                                                                             AYDIN BAROSU

                                                                                                              KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Okunma 3146 defa Son Düzenlenme Salı, 14 Nisan 2015 20:40

IP Adresiniz :54.146.227.92
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..