Aydın Barosu
Pazartesi, 10 Eylül 2018 12:31

Meslektaşımız Av. Hüseyin Anıl Genç bugün düzenlenen törende yemin edip avukatlık ruhsatnamesini alarak, cübbesini giydi. Kendisine, aramıza hoş geldin diyor, meslek hayatında başarılar diliyoruz.

Perşembe, 06 Eylül 2018 11:08

Değerli meslektaşımız,
UYAP AVUKAT PORTALINDA ceza dava dosyalarına ait soruşturma safahatine ilişkin evrakların görüntülenememesine ilişkin sorunun giderilmesi talepli başvurularımız olumlu sonuçlanarak sorun çözülmüş olup, konuyla ilgili olarak Baromuzca Bakanlığa gönderilen son dilekçe de mail adreslerinize iletilmiştir.

Çarşamba, 05 Eylül 2018 06:12
Salı, 04 Eylül 2018 08:54

2018-2019 Adli Yargı Yılı Açılış Resepsiyonumuz'a katılan milletvekillerimize, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımıza, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimize, Efeler Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz'e, Aydın İl Emniyet Şube Müdürümüz'e, Ticaret Odası Başkanımız'a, Denetimli Serbestlik İl Müdürümüz' e, Aydın İl Sağlık Müdürümüz'e, hakimlerimize, savcılarımıza, sivil toplum örgütlerinin başkanlarına, temsilcilerine ve ev sahibi olarak bizimle birlikte olup büyük bir katılım sağlayan tüm değerli meslektaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Pazartesi, 03 Eylül 2018 09:06

Adli yıl açılış töreni bugün Baro Başkanımız Av. Gökhan Bozkurt, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emin Kamil Özalp, Hâkim, Savcı ve Avukat meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla gerçekleştirilmiştir. Baro Başkanımız Av. Gökhan Bozkurt'un törende yapmış olduğu konuşma metni aşağıdadır.

Sayın Başsavcım, sayın Adalet Komisyonu Başkanım, değerli meslektaşlarım, adliye çalışanlarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri;
Bugün Adli Yargı Yılı Açılış Törenimizi gerçekleştirmek için buradayız. Tüm yargı mensuplarımızın, yorucu geçeceğini baştan bildiğimiz yeni yargı yılına, adli tatilde dinlenme fırsatı bulmuş olarak giriyor olmalarını umut ederek ve yargının üç kurucu unsurunun yine bir arada bu töreni gerçekleştirmesinden duyduğum memnuniyetle sözlerime başlamak istiyorum. 
Biz yargı mensupları yeni bir adli yıla girerken, yüzden fazla hukuk fakültesi de, üniversite sınavında ilk 190.000’ e giren tercih sahipleri arasından kabul edilen 16.000 yeni hukukçu adayının kayıtlarına başlamış bulunuyor. Bu, halen avukatlık sınavı bulunmayan ülkemizde, önümüzdeki 4 yıl içerisinde avukat sayısının yüzde elli civarında artarak, en az 150.000’i bulması anlamına gelmektedir. Halkımızın hukuk güvenliğinin bağlı olduğu kıstaslardan biri olan hukukçu kalitesinin giderek düzelmesi yerine, giderek yok olması anlamına gelen; avukatlığa sınavsız girişin, hakimlik ve savcılığa ise sınava rağmen başarıyı hiçe sayan mülakatlarla girişin hala düzeltilmemiş olmasının, önümüzdeki on yıllar için yargı ve adalet adına en büyük kaygılarımızdan biri olduğunu ifade etmek isterim. Yetersiz hukuk fakültelerinin derhal kapatılmasını, ihtiyaç sayısının kat kat üstünde hukuk öğrencisi yerine, asıl ihtiyacımız olan hukuk hocalarının yetiştirilmesini, bir an evvel avukatlık sınavının getirilmesini, hakimlik ve savcılık mesleğine alımların ise en yüksek puanı alanlar arasından, liyakatten başka hiç bir kıstas gözetilmeksizin yapılmasını yargımızın ve ülkemizin bekası adına bir kez daha talep ediyorum.
Yeni adli yıla girerken, getirilmek istenen “yargıda hedef süre uygulaması”ndan başka, çalışma koşullarımızı düzeltecek ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştıracak herhangi bir düzenleme ortada görünmemektedir. Bahsedilen uygulamanın ise, hakim ve savcılarımız üzerinde süre baskısı yaratmaktan başka bir işlevi, dolayısıyla yargılama faaliyetlerine olumlu bir etkisi olmayacağı endişesini taşımaktayız. Geciken adalet elbette adalet değildir. Vekilliğini üstlendiğimiz vatandaşlarımız adına, yargıdaki gecikmeleri, adil yargılanma hakkının ihlali boyutuna varan, makul süreyi aşan soruşturma ve yargılamaları en yüksek sesle ve yıllardır dile getiren savunma makamı olarak, bu noktada heyecana kapılmak yerine, objektif bir değerlendirme ile endişelerimizi dile getirmek hukukçu namusu adına borcumuzdur. Evet, geciken adalet adalet değildir. Ancak, acele ve öngörülmüş süre telaşı ile verilecek fakat adalete aykırı kararlarla da adaletin sağlanması kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bu konuda alınacak kararların, hakimlerimizin ve cumhuriyet savcılarımızın üzerinde baskı yaratmayacak bir şekilde verilmesini yürütme erkinden, bu tip düzenlemelerin gündeme gelmesine sebebiyet vermeyecek duyarlılığı ise, yargının her üç ayağından da beklediğimizi buradan ifade etmek isterim.
Bu Adli Yıla da, ne yazık ki, Türkiye’deki tek eski adliye binası olan binamızda giriyoruz. Hakim ve savcılarımızın yetersiz büyüklükteki odalarda ve yetersiz fiziki koşullarda çalışmak zorunda kaldığı, adliye çalışanlarının aynı sorunları yaşayarak çalıştığı, duruşma salonlarının dahi ortak kullanıldığı; son olarak, Aydın Barosu’na kayıtlı 1200’e yakın avukatın yalnızca 53 kişilik oturma kapasitesine sahip üç bekleme odasına sığmaya çalıştığı, dışarıdan gelen meslektaşlarımızla birlikte, doğal olarak bu odalarda yer bulamayan avukatlarımızın koridorlarda veya adliye önünde ve üstelik ayakta, saatlerce duruşma beklemek zorunda kaldığı bir köhnemiş

adliye binasında adalet hizmeti vermeye çalışacağız. En büyük ihtiyacımız olan yeni adliye binasını Aydın’ımıza kazandırmak için, Aydın’da ne kadar süre ile görev yapacakları belli olmadığı ve Aydınlı olmadıkları halde büyük çaba sarf eden, Başsavcımıza ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımıza huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyor, bu güne kadar görmediğimiz aynı duyarlılığı Aydınlı siyasetçilerden ve Adalet Bakanlığından da beklediğimizi bir kez daha ve üstüne basarak yineliyorum. 
Adalet dağıtmak üzere, yeni adli yılda devam edeceğimiz mücadele yalnızca ve elbette hak aramak için bizlere gelen vatandaşlarımız içindir. Bu noktada ifade etmek istediğim önemli birkaç husus vardır. Peşin harçlar ve yargı avansları, yaşanan ekonomik krizle birlikte iyice katlanılamaz boyuta ulaşmış olup, bir çok vatandaşımız yalnızca bu sebepten ötürü dava açmaktan vazgeçer hale gelmiştir. Bu, ülkemizin uzun zamandır süregelen acı bir gerçeğidir. Yine; hiçbir şekilde masraf yapma ve bir avukat yardımından faydalanma imkanı bulunmayan yurttaşlarımız için sunduğumuz adli yardım hizmeti kapsamında görevlendirdiğimiz avukatlara, bu hizmetleri nedeniyle ödenmesi gereken asgari avukatlık ücretlerinin, bakanlık tarafından görmezden gelinerek, ihtiyacın altında ödenek gönderilmesi nedeniyle en az bir yıl sonra ödenebildiği bilgisini üzülerek paylaşıyorum. Angarya anlamına gelen ve yasak olan bu çalışma şeklinin artık ve derhal sona ermesi gerekmektedir. Bunun için yapılacak iş bellidir. Verilen adli yardım hizmetinin karşılığı olarak, birikmiş alacakların tutarı kadar para hemen barolara aktarılarak, önce meslektaşlarımın gecikmiş hakları ödenmeli, bundan sonrası için de düzenli ve yeterli ödenek gönderilerek, zamanında ödemelerin yapılabilmesi sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeterli kaynağı ve gücü bunun için fazlasıyla vardır. 16.000 yeni hukuk fakültesi öğrencisi yetiştirmeyi planlayan yetkililerin, büro kapatma noktasına gelen, özellikle genç meslektaşlarımın sesine kulak vermesini, adli yardım ücretlerinin zamanında ödenmesinin yanı sıra, CMK kapsamında sunulan zorunlu müdafilik ve vekillik hizmetlerinin karşılığı olan ödemelerin de artık Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretler seviyesine yükseltilerek ödenmesini bir kez daha talep ediyorum. Yine, yargının üç kurucu ve eşit ayağından biri olan savunma makamında görev almak üzere avukatlık stajına başlayan genç arkadaşlarımın, para kazanmalarının yasak olduğu bir yıllık staj dönemleri boyunca, hiçbir farkları olmayan hakim ve savcı stajyerleri gibi maaşla desteklenmeleri gerekmektedir. Avukatlar ya da stajyer avukatlar, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinde asla yargının üvey evladı olamazlar. Bu orta çağ anlayışından bir an önce kurtulmak için gereği hemen yapılmalı, ruhsat harçları ve yeşil pasaport hakkı gibi hususlarda da olması gereken eşitlik sağlanarak, yargı mensupları arasında hiçbir ayrım ve ayrıcalık bırakılmamalıdır. 
Anayasamıza göre kanunla düzenlenmesi gerektiği halde , baroların denetlenmesini denetlemeden başka bir boyuta vardırarak baskı unsuru haline getiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geri alınarak bu aykırılığa son verilmesini hukuk devleti ve bağımsız savunma adına beklediğimizi de ifade etmek isterim. 
Son olarak; SEGBİS uygulamasının ceza yargılaması hukukunun tüm ilkelerine aykırı ve savunmayı yok edecek şekilde kullanılmasına bir son verilmesini, savunmayı hiçbir şekilde engellemeyen mahkemelerimizi ayrık tutarak, tüm mahkemelerimizden beklediğimizi, 21. Yüzyılda görev yapmaya çalışan avukatlar adına üzülerek ve hicap duyarak tekrarlamak zorundayım. Bu konuda; henüz 1. Yüzyılda “Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz.” Tespitini yapan Seneca’nın meşhur cümlesini tüm hukukçulara hatırlatmayı bir borç olarak görüyorum.

Savunmanın olmadığı yerde verilen her hüküm gayrımeşru olacaktır ve Türk Yargısı asla bu zan altında bırakılmamalı, çağdaş ve evrensel ceza yargılaması hukuku ilkeleri yargının tüm bileşenleri tarafından, sonuna kadar hep birlikte savunulmalı ve uygulanmalıdır. Yine, meslektaşı olan avukata hak ettiği saygıyı gösteren, karşılıklı nezaketi mesleki yaşam biçimi haline getirmiş hakimlerimizin aksine, hala duruşma zaptını dahi, görevini yaparak duruşmada hazır bulunan avukatlara vermemekte direnen birkaç hakimin varlığını görmekten hicap duyduğumuzu da üzülerek ifade ediyorum. Yargı ne savcının, ne hakimin ne de avukatın kişisel çatışmalarının yapılacağı bir alan değildir. Yargı yalnızca ve yalnızca, hak arayan vatandaşa hakkını verme ve adaleti gerçekleştirme mücadelesinin verileceği kutsal bir alandır. Bu alana saygı bir lütuf değil, hepimiz için en büyük zarurettir.
Ömer Hayyam “Adalet kainatın ruhudur”, Voltaire ise “İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır” diyerek adaletin önemi ve kutsiyetini en güzel biçimde vurgulamışlardır. Ama ben yine bu konuşmamı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri, başkomutanımız ve başöğretmenimiz Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz” sözlerini hatırlatarak bitireceğim. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni adli yılın Türk Yargısı , yargı çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, en zor koşullar altında dahi , yorgunluğunu gizleyerek, ailesini ve kendisini ihmal etmek pahasına yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için mücadele edip adalet dağıtmaya çabalayan tüm yargı mensuplarını şahsım ve Aydın Barosu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Av. Gökhan Bozkurt
Aydın Barosu Başkanı

Perşembe, 30 Ağustos 2018 08:40

Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ve Valilik Makamındaki Resepsiyona Baro Başkanımız Av. Gökhan Bozkurt katılmıştır. Başta Ulu Önder ve Başkomutan Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının, tüm şehit ve gazilerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Perşembe, 30 Ağustos 2018 08:39
Pazartesi, 27 Ağustos 2018 12:58
Geleneksel bayramlaşmamız Baro Başkanlık Odasında ve Nazilli Baro Temsilciliğimizde gerçekleşti.
 
 
Cumartesi, 11 Ağustos 2018 17:05

Baromuzun ev sahipliğinde düzenlenen “GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI” 10 -11 AĞUSTOS 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Mesleki Konuların, ülkedeki hukuk ve adalet alanlarındaki önemli gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya katılım sağlayan baro başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.
Genişletilmiş Ege Ve Marmara Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi aşağıda yer almaktadır.

GENİŞLETİLMİŞ EGE-MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 11 AĞUSTOS 2018

11 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Barosu evsahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş Ege-Marmara Baro Başkanları Toplantısı'na katılan Baro Başkan ve temsilcileri, aşağıdaki hususları kamuoyuna duyurmayı gerekli görmüşlerdir:
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Baro Başkanları, bir süper gücün emperyalist küstahlığı ile karşı karşıya bulunduğumuzu tespit etmektedirler. Bu aşamada, gelinen noktaya dair eleştirilerini saklı tutan baro başkanları, krizin aşılması bağlamında iktisaden yapılması gereken düzenlemeleri yeterli kılabilecek en önemli değişikliğin, “yapısal reform” başlığı altında “yargı reformu” olduğuna işaret etmektedirler. Yargının güvenilir olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır. Baro Başkanları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında, sadece kendi yurttaşlarına değil, dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe, krizin aşılabilmesinin olası bulunmadığı kanısındadırlar. 
Bu bağlamda; 16 Nisan ve 24 Haziran süreçlerinin ihtiva ettiği“rejim değişikliği”, somut görüntü itibariyle hukuk devleti iddiasını yok etmiştir. Özellikle de, kuvvetler ayrılığının birliğe dönüştüğü bir düzlemde, devlet yönetiminde hukuk ağırlığı yitirilmiştir. Hukuk, krizlerin aşılmasının momentumudur. Onu krizin bir parçası ve nedeni olarak görüp gözetmek ve siyasal stratejilerin uygulama alanı olmaya yöneltmek, hukuk güvensizliği yaratacaktır ki, orada bunalım da kaçınılmaz olacaktır. Yürütmenin siyaseten ihtiyaç duyduğu zamanlarda, bizzat yürütme tarafından atananların tutuklama ve tahliye kararı verdiği bir düzlemde, kutsiyet atfettiğimiz pek çok değer tahrip olmaktadır. Başka ülkelerin başbakanlarının ülkemizi ziyaretlerinde, cezaevindeki yurttaşını alıp götürebildiği ortamlar, yargı sözcüğünün anlamını değiştiren uğraşlardır. 
Yargı bileşenlerinden hakim ve savcıların mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve yer değiştirmelerinden disiplin soruşturmalarına kadar uzanan geniş bir açının güven vermediği atmosferde, hukuk gelişip serpilmez, yetişip büyümez. Laik eğitim düzeninden hızla uzaklaşılmış olması bu gerçekliğe eklemlenince, gelinen noktanın vahameti de büyümektedir. Nitekim, yüzden fazla hukuk fakültesinin yetersiz eğitimlerinin geleceği biçimlendirmesi olası ise, bu biçimlenmenin ideal olamayacağı son derece belirgindir. Son kez YÖK tarafından alınan karar ile, üniversite tercihlerinde hukuk fakültelerinin ilk 190.000 düzeyine çıkartılmış olması da, geleceğin tahayyülü açısından iyimser olmayı güçleştirmektedir. 
Baro Başkanları, bir yargı reformuna olan ihtiyacı ifade etmeyi, bugün tarihe düşülen not olarak değerlendirmekte ve önemsemektedir.
Ülkemizde 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle OHAL rejiminin sona ermiş olmasını değerlendiren Baro Başkanları, anayasaya aykırı olarak yapılan değişiklik ile OHAL’in 3 yıl süre ile uzatıldığını tespit etmektedirler. Kamu görevlilerinin kovuşturmasız ve savunmasız olarak görevden alınması ve gözaltı sürelerinin anayasaya rağmen uzatılması, yeni dönemin hukuk algısını ortaya koymaktadır. OHAL sürecinin yarattığı insan hakları ihlallerinin aşılmasının, hukuk güvenliğinin yeniden tesisi ile mümkün olabileceği gözetilmemiştir. Keza, süreç içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin düzenlemeleri de, anayasaya aykırı bir dizi değişiklik içermektedir. 
İdare Mahkemelerine atanacak yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair % 20’lik oranı kaldıran, herhangi bir fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasının yolunu açan, bakan yardımcılarının Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıda görev alabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler de aynı algının sonucudur. 
Baro Başkanları, gerek içinde bulunduğumuzu koşulları ve gerekse geleceğe yönelik öngörülerinin süreçlerini değerlendirirken, avukatlık mesleğine ilişkin siyasal iktidar kaynaklı karşıtlığın süregeldiğini işaret etmektedirler.
Avukatlar tarihsel süreçlerde, otoriterleşmenin en temel göstergelerinden birisinin, bu mesleğe yönelen saldırılar olduğunun bilincindedir. Sıkıyönetimler, DGM’ler, Özel Yetkili Mahkemeler, Sulh Ceza Hakimlikleri ve OHAL süreçlerinden aldığımız derslerle uluslar arası alandaki göstergeler, bu gerçekliği tüm çarpıcılığı ile ortaya koymaktadır. Ancak aynı göstergeler, olağanüstü dönemlerde avukatlara ve onların örgütü olan Barolara mücadeleyi dayatmaktadır. Baro Başkanları, bu süreçte de aynı yöntemi uygulamayı tarihsel bir görev olarak görmektedirler. 
Baro Başkanları, içinde bulunduğumuz kritik dönemde avukatların mesleki sorunlarını geniş bir çerçevede tartışmış olmalarına karşın, içinde bulunduğumuz bu kriz ortamında sorunları kamuoyu ile tartışmak yerine, çözüm önerileri konusunda vardıkları görüş birliğine dair kararlılıklarını vurgulamışlardır.
Hukuk Devleti idealimiz gerçekleşene kadar mücadele edeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ADANA BAROSU BAŞKANI
AV.VELİ KÜÇÜK 
AFYON KARAHİSAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV. CANAN KESTİOĞLU 
ANKARA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN CANDURAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
AV.POLAT BALKAN 
AYDIN BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BAROSU BAŞKANI
AV.EROL KAYABAY 
BURSA BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRKAN ALTUN 
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
AV.BÜLENT ŞARLAN 
DENİZLİ BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV.HALİL AKÇİL 
EDİRNE BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.KAAN POLAT 
HATAY BAROSU BAŞKANI
AV.EKREM DÖNMEZ 
ISPARTA BAROSU BAŞKANI
AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
AV.MEHMET DURAKOĞLU 
İZMİR BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI
AV.MUSTAFA ÇETİN
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI
AV.TURGAY HINIZ 
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
AV.SERTİF GÖKÇE 
MANİSA BAROSU BAŞKANI
AV.ALİ ARSLAN 
MERSİN BAROSU BAŞKANI
AV.BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 
MUĞLA BAROSU BAŞKANI
AV. CUMHUR UZUN 
SAKARYA BAROSU BAŞKANI
AV.ZAFER KAZAN 
UŞAK BAROSU BAŞKANI
AV.GÜRCAN SAĞCAN 
YALOVA BAROSU BAŞKANI
AV.HAKAN GERGEROĞLU

Salı, 31 Temmuz 2018 14:40
IP Adresiniz :54.166.207.223
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..