Aydın Barosu
Cuma, 29 Aralık 2017 14:12
Cuma, 29 Aralık 2017 10:21

Baro Başkanımız Av. Gökhan Bozkurt, Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ali Kaan Akın ile birlikte bugün saat 14:00'ta TvDEN'de yayınlanacak "İŞTEN GÜÇTEN" programında Fuat Tütüncüoğlu'nun konuğu olarak canlı yayında gündemi değerlendireceklerdir. Yayına, DİGİTURK 178. Kanal'dan, DSMART 209. Kanal'dan ve www.tvden.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Meslektaşlarımıza duyurulur.

 
Perşembe, 28 Aralık 2017 10:30

Baro Başkanımız Av. Gökhan Bozkurt'un bugün saat 17:30'da Aydın Post'ta canlı yayınlanacak olan Gündemdeki soruları ve KHK tartışmalarını değerlendireceği programı 100.5 Radyo Aydın Post, Periscope:@aydinpost, Facebook: facebook.com/Aydinpost, İnstigram:aydinpost, Twitter: @aydinpost adreslerinden ulaşabilirsiniz. Meslektaşlarımıza duyurulur.

 
 
Çarşamba, 27 Aralık 2017 12:24

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığında  düzenlenen   Baro Başkanımız  Av. Gökhan Bozkurt'un da katıldığı  olağanüstü Baro Başkanları Toplantısına ilişkin basın bülteni ve sonuç bildirgesidir.

 

BARO BAŞKANLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

“696 SAYILI KHK DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu başkanlığında Ankara’da olağanüstü toplanan baro başkanları yayınladıkları sonuç bildirgesinde 696 sayılı OHAL KHK’sı ile milli iradenin bir kez daha yok sayıldığını kaydederek, “OHAL derhal kaldırılmalıdır, 696 sayılı KHK derhal geri çekilmelidir” dedi.

Bildirgede, “Anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı, 696 sayılı KHK’nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içermesidir” denilerek böyle bir düzenlemenin kanunla dahi yapılamayacağı vurgulandı.

Sonuç bildirgesi şöyle:

OHAL KHK’LARI VE DEVLETİN GÜÇ KULLANMA YETKİSİNİ SİVİLLERE DEVREDEN 696 SAYILI OHAL KHK’SI HAKKINDA OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

1. OHAL derhal kaldırılmalıdır. Çünkü OHAL terörle ve darbeye kalkışanlarla mücadele amacının dışında, olağan bir yönetim biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. Devletin ilgili kurumlarının elinde, OHAL olmaksızın da terörle mücadele etmeye yetecek güç ve yetkiler vardır.

3. Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız hukuk çerçevesinde terörle mücadele edilmesini her zaman desteklemiştir. Ancak OHAL bu haliyle, terörle mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Çünkü; Türkiye’nin demokratik görüntüsüne ağır zarar vermektedir. Bu da, terör örgütlerinin özellikle dış ülkelerde meşruiyet kazanma girişimlerini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin yatırım yapılamayacak bir ülke olarak görünmesine neden olmaktadır. Savunma hakkını sınırlayarak yargılama sürecinde suçlu ve suçsuzun birbirinden ayrılmasını zorlaştırmaktadır. Masumları mağdur etmektedir. Gerçek suçluların masumların arkasına saklanmasına imkân sağlamaktadır.

4. Bugüne kadar OHAL ile ilgisi olmayan binlerce düzenleme, OHAL KHK’ları yoluyla yapılmıştır. Üstelik bunların önemli bir kısmının KHK ile düzenlenmesini Anayasamız yasaklamıştır. Bunlar aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırıdır.

5. Mevcut uygulamada hangi konuların kanunla, hangilerinin KHK ile düzenleneceğine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Oysa bu konuda esas alınabilecek tek irade ve tek belirleyici Anayasadır. Bu durum, TBMM’nin yetkilerinin fiilen elinden alınması anlamına gelmektedir.

6. Bir tek hükmü bile OHAL’le ilgili olmayan 696 sayılı KHK ile milli irade bir kez daha yok sayılmıştır.

7. Bu süreç sonunda verilecek hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce hak ihlali olarak yorumlanacağı da açıktır. Gerek 696 sayılı KHK’da, gerek önceki KHK’larda Anayasa’ya aykırı yüzlerce düzenleme vardır. Mesela tek tip elbise düzenlemesi ile sanıkların peşin olarak suçluluğunun kabul edildiği görüntüsü verilmektedir. Savunma hakkı ağır şekilde ihlal edilmektedir. Türkiye’deki yargılamaların dünyada; önyargılı, suçsuzluk karinesini yok sayan ve usulen yapılan yargılamalar olarak görülmesine sebep olunmaktadır.

8.  Bu apaçık Anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı, 696 sayılı KHK’nın insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içermesidir.

9. 696 sayılı KHK, sadece 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasına katılan sivil vatandaşlarımıza yönelik ve yalnızca kanunla TBMM tarafından düzenlenebilecek bir genel af veya sorumsuzluk getirmekle kalmamıştır.  Geleceğe yönelik olarak da sivil vatandaşlarca suç işleme özgürlüğü olarak anlaşılabilecek mutlak bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirmiştir. Böyle bir düzenleme kanunla dahi yapılamaz.

10. Her ne kadar bazı yetkililerin açıklamaları, KHK’nın ilgili maddesinin sadece 15 ve 16 Temmuz 2016’yı kapsama niyetiyle yazıldığı şeklinde olsa da, madde metni böyle değildir. Geleceğe yönelik ve ucu açık bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirilmiştir.

11. Darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir? Kim, neye göre bunu tespit edecektir? Barışçıl bir protesto eylemini 15 Temmuz’un devamı niteliğinde diye yorumlayıp temel haklarını kullanan insanlara saldıran, öldüren, darp eden gruplar olur ise, bu suçlular, bu maddenin kendilerine bu hakkı verdiğini sanacaklardır.

12. Yetkililerin açıklamalarına göre yapılmak istenen bu değilse bile, KHK’da yazılmış olan budur. Dinamitin fitilini yakmak kolay, söndürmesi çok zor hatta bazen imkansızdır. Vatandaşlarımız huzursuzdur. Kardeş kavgasına zemin hazırlayan bu vahim madde acilen geri çekilmelidir. Ancak derhal ve bir ilk adım olarak; maddenin savunmasını yapanlarca iddia edildiği gibi uygulama kapsamı en son 16 Temmuz 2016’yı kapsıyorsa, bu tarih açıkça madde metnine yazılmalıdır. Böylece maddenin geleceğe yönelik bir suç işleme sorumsuzluğu olarak anlaşılan anlatımı ortadan kaldırılmalıdır. Yetkili makamların sözlü beyanları kuşkusuz bağlayıcı değildir.

13. Kaldı ki sosyal medya mesaj ve yorumları okunduğunda, sokakta konuşulanlar dinlendiğinde azımsanmayacak sayıda kişinin bu maddenin kendilerine bu hakkı verdiğini sandıkları görülecektir. Çok büyük kitlenin ise huzursuzluğa ve güvensizliğe sevk edildiği anlaşılacaktır. Bu sosyal gerçeklik dahi, maddenin kapsamına ilişkin düzeltme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

14. Milli bir konuda inatlaşmak tüm topluma ve ülkemize geri dönülmez zararlar verir. Aziz vatandaşlarımızın canlarının, temel hak ve hürriyetlerinin zarar görmemesi Türkiye Barolar Birliği’nin ve Barolarımızın tek dileğidir. Bunu talep etmek de hepimizin asli görevidir.

Bu sebeplerle, olağanüstü gündemle toplanan Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanları olarak diyoruz ki;

- OHAL derhal kaldırılmalıdır.

- 696 Sayılı KHK derhal geri çekmelidir.

- Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Konuyu, milli bir mesele olarak ele almalıdır.

- Anayasa Mahkemesi yirmi altı yıllık içtihadını hatırlamalı, hukuk devletine sahip çıkmalı ve OHAL ile ilgili hiçbir hüküm içermeyen bu KHK’yı derhal incelemelidir.

- Türk Milleti’nin doğru bilgilendirildiği taktirde sağduyusunun galip geleceğine güveniyoruz.

- Milletimizin, hukukun evrenselleşmiş kurallarının sağladığı güven içerisinde birlik ve beraberlik halinde, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı, halkımızı kimseden çekinmeden bilgilendirmeye devam edeceğimizi vatandaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Salı, 26 Aralık 2017 14:52

KAMUOYUNA
696 SAYILI OHAL KHK’SI DERHAL ORTADAN KALDIRILMALIDIR

AKLA HAYALE GELMEYECEK HÜKÜMLER VE YASA DEĞİŞİKLİKLERİ GETİREN 696 SAYILI KHK İLE MİLLET İRADESİ LİNÇ EDİLMİŞ, MECLİS FİİLEN LAĞVEDİLMİŞ, AĞIR HASTA GÖRÜNÜMÜNDE OLAN HUKUK DEVLETİ TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞTÜR. KARARNAMENİN , OHAL İLANININ SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN FETÖ/PDY MÜCADELESİ İLE UZAK YAKIN İLGİSİ OLMAYAN SAYISIZ DÜZENLEMELER İÇERDİĞİ ZATEN ORTADADIR. KHK’LAR REJİMİNDE KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK HALİNE GELEN BU UYGULAMANIN ZİRVESİ 696 SAYILI SON KHK OLMUŞTUR. 130’DAN FAZLA YASA MADDESİNİN KHK İLE DEĞİŞTİRİLEBİLDİĞİ BİR ÜLKEDE YASAMA MECLİSİ KENDİSİNİ YOK ETMİŞ DEMEKTİR. BU, VEKİLLERİN KENDİLERİNİ YOK HÜKMÜNDE GÖRMELERİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİR DURUMDUR. ÇÜNKÜ 696 SAYILI KHK’YI SADECE İZLEYEN VEKİLLER KENDİLERİNİ GAZİ MECLİS’E GÖNDEREN İRADEYİ YANİ TÜRK MİLLETİNİ YOK SAYMIŞLARDIR. BUNUN KABUL EDİLEBİLİR BİR TEK YANI BULUNMAMAKTADIR.

657 SAYILI KHK’NIN 37. MADDESİ İLE “DEVLET GÖREVLİLERİ HAKKINDA GETİRİLEN CEZASIZLIK HALİ, BU KARARNAME İLE VATANDAŞ HAKKINDA DA GEÇERLİ HALE GELMİŞTİR. BU MADDE DOĞRUDAN VE KANUNA RAĞMEN BİR CEZASIZLIK HALİ GETİRMEKTEDİR. BU DÜZENLEME AÇIKÇA SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİKTİR. MİLLETİ BİRBİRİNE KIRDIRACAK BÖYLE BİR DÜZENLEME ; YARGININ GÖREVİNİ GASPETMEK, GEÇMİŞE DÖNÜK KISMIYLA AF ANLAMINA GELDİĞİ İÇİN TBMM’NİN YETKİSİNİ ELİNDEN ALMAK VE GELECEĞE DÖNÜK KISMIYLA DA PARAMİLİTER GÜÇLERİN ORTAYA ÇIKMASINA, SONUÇ OLARAK; DEVLETİN TEKELİNDE BULUNAN SİLAH VE GÜÇ KULLANMA YETKİSİNİ BİR KISIM VATANDAŞLARA DEVRETMEK ANLAMINA GELMEKTEDİR. 
TEK TİP KIYAFET DÜZENLEMESİ İLE MASUMİYET KARİNESİ, LEKELENMEME İLKESİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI BAŞTA OLMAK ÜZERE HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİ ALT ÜST EDİLMİŞTİR. BU DÜZENLEME; ÜLKEMİZİN DE İMZA ATTIĞI AİHS HÜKÜMLERİ, ANAYASAMIZ VE MEVZUATIMIZ ORTADA İKEN, FETÖ YARGILAMALARINI VE DEVLETİMİZİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNİ SULANDIRMAKTAN VE MAHKEMELERİMİZCE VERİLECEK HÜKÜMLERİN İLERİDE HAK İHLALİ KARARLARIYLA BOZULMASININ ÖNÜNÜ AÇMAKTAN BAŞKA HİÇ BİR İŞE YARAMAYACAKTIR. GUANTANAMO AMERİKA’NIN DAHİ YÜZ KARASI KABUL EDİLMİŞKEN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE ÖRNEK GÖSTERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ. 
TORBA KANUNLARLA İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRİLMİŞ BULUNAN MEVZUATIMIZ, TORBA KHK OLAN 696 SAYILI SON KHK İLE HUKUK DÜZENİMİZİ ALLAK BULLAK ETMİŞTİR. HUKUKÇULARIN DAHİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMESİNE OLANAK KALMAMIŞ, EVRENSEL HUKUK İLKELERİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR. 
TOPLUMSAL BARIŞA ALENİ BİR ŞEKİLDE TEHDİT OLUŞTURAN BU KHK’NIN DERHAL ORTADAN KALDIRILMASINI VE OHAL İLANINA GEREKÇE OLAN SEBEBE AYKIRI KARARNAMELERLE ÜLKE YÖNETİLMESİNE SON VERİLMESİNİ, NORMALLEŞMENİN SAĞLANARAK HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE HÜKÜMETTEN BEKLİYORUZ. YİNE; KHK’LARI DENETLEMEYECEĞİNİ İLAN EDEN ANAYASA MAHKEMESİ’NE,VAHİM HUKUKSAL SONUÇLARA YOL AÇTIĞI AYAN BEYAN ORTADA OLAN ANAYASAYA AYKIRI KARARINDAN DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ. SON OLARAK; TÜM YURTTAŞLARIMIZA, İŞLENEN HİÇ BİR SUÇUN KANUN VE MAHKEMELER ÖNÜNDE CEZASIZ KALMAYACAĞINI, SUÇLAR VE CEZALAR KONUSUNDA SON SÖZÜ YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEMELERİN VERECEĞİNİ HATIRLATIYOR, HERKESİ YASALARA UYMAYA, BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK İÇERİSİNDE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUZ.

AYDIN BAROSU YÖNETİM KURULU
ADINA
BARO BAŞKANI
AV. GÖKHAN BOZKURT

Pazartesi, 18 Aralık 2017 12:48
Pazartesi, 18 Aralık 2017 07:53
Pazartesi, 18 Aralık 2017 07:32
Pazartesi, 18 Aralık 2017 07:18
Salı, 05 Aralık 2017 14:09
IP Adresiniz :54.92.150.98
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..