Adli Yardım Kurulu

Adli Yardım Kurulu Koordinatörü Av. Hatice İrem Bozkurt
Adli Yardım Kurulu Başkanı Av. Yunus Kelesli
Adli Yardım Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Durmuşoğlu
Adli Yardım Kurulu Yazmanı Av. Mehmet Ali Çukur

Personel Arayan

S.No İlan Tarihi İlan Sahibinin Adı İlan Sahibinin Adresi İlan Sahibinin Telefonu İlan Sahibinin Notu
1          
2          
3          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          

Adli yardım; avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olanlara 1136 sayılı Avukatlık Kanununda belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasıdır.
Adli yardımla temel insan haklarından olan “hak arama özgürlüğü”nden yararlanma bakımından vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede avukat ücreti ve yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumdaki kişilerle ekonomik güçleri sayesinde hukuki yardımdan en iyi şekilde yararlanacak kişiler arasında oluşabilecek dengesizliğin önüne geçilmektedir.
Adli yardım sadece hukuk davalarında değil, İcra ve İflas takipleriyle ihtiyati tedbirlerde de kullanılabilir. Ceza yargılamalarındaki adli yardım için Ceza Muhakemeleri Kanununda farklı düzenlemeler bulunmaktadır.
Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olmak zorundadırlar.

IP Adresiniz :54.159.44.54
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..