Adli Yardım Kurulu

Adli Yardım Kurulu Koordinatörü Av. Hatice İrem Bozkurt
Adli Yardım Kurulu Başkanı Av. Yunus Kelesli
Adli Yardım Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Durmuşoğlu
Adli Yardım Kurulu Yazmanı Av. Mehmet Ali Çukur

Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Şeması

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI

Avukat Gülşah DURMUŞOĞLU 
BAŞKAN VEKİLİ MECLİS SEKRETERİ
Avukat
Sacide ÖZATLI
Avukat
Yunus Emre ERDEM
 
ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
Avukat Rahmi AYDIN Avukat Tolga TANRIVERDİ Avukat Melek HAZNEDAR Stajyer Avukat Serenay TURAN
 
Denetim ve İzleme Kurulu
AvukatDidem ÖZHAN AvukatFatma AKKAŞ
   

Baro bünyesinde kurulmuş olan Genç Avukatlar Meclisi, halihazırda stajını yapmakta olan ve meslekte beş yılını doldurmamış avukatlardan oluşmakta olup asıl amacı, üyeleri nezdinde genel olarak baro levhasına kayıtlı tüm meslektaşların yaşamakta olduğu bir takım sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek ve sunmaktır.

                                Kuruluşumuzdan bu yana ele aldığımız öncelikli sorun, şüphesiz örgütlenme sorunudur. Yargı erkinin kurucu unsurlarından belki de en önemlisi olan biz avukatlar arasında gerekli olan bağlılığın bulunmayışı en temel eksiklik olup, üzerinde tartıştığımız diğer problemlerin aşılması önündeki ciddi bir engeli oluşturmaktadır.

                                  Önemli bir husus olarak, hak edilenin altındaki ücretler karşılığında sigortalı çalıştırılan emekçi avukatların çalışmakta oldukları işyerlerinde ve adli mercilerde mesleğin onuruna yakışmayacak tavır ve davranışlara muhatap olduğu gerçeğine dikkat çekmek gerekir. Meclis bünyesinde bu sorunla ilgili çalışmalar yapmak isteyen özellikle işçi avukatların, doğal üyesi oldukları bu kurulla derhal iletişime geçmeleri önemle rica olunur.

                                Tümüyle bizleri ilgilendiren bu sorunların çözümü noktasında el ele verip baskı unsuru oluşturmak ve gerekirse yasal düzenlemelerin bir an evvel gerçekleştirilmesi adına ilgili makamlara başvurularda bulunmak ihtiyacı apaçık ortadadır. Bu sebeple bizler, Aydın Barosu bünyesinde görev yapmakta olan bütün meslektaşlarımızın desteğini beklediğimizi belirterek “KUTSAL” addedilen savunmanın gerçekten bu sıfata uygun hale geldiği günler diliyoruz.

                                                                   Aydın Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı

                                                                                 Av. Gülşah DURMUŞOĞLU

Adli yardım; avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olanlara 1136 sayılı Avukatlık Kanununda belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasıdır.
Adli yardımla temel insan haklarından olan “hak arama özgürlüğü”nden yararlanma bakımından vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede avukat ücreti ve yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumdaki kişilerle ekonomik güçleri sayesinde hukuki yardımdan en iyi şekilde yararlanacak kişiler arasında oluşabilecek dengesizliğin önüne geçilmektedir.
Adli yardım sadece hukuk davalarında değil, İcra ve İflas takipleriyle ihtiyati tedbirlerde de kullanılabilir. Ceza yargılamalarındaki adli yardım için Ceza Muhakemeleri Kanununda farklı düzenlemeler bulunmaktadır.
Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olmak zorundadırlar.

IP Adresiniz :54.92.160.119
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..