Cuma, 20 Eylül 2013 06:55

DUYURU 2013 - 66

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Hakkı, Demokratik Hukuk Devletinin (Anayasa 2. madde) en temel unsurlarından birisini teşkil etmektedir. Bu hak, düşünceyi açıklama özgürlüğü hakkının, en önemli araçlarından biri olma özelliğini taşımaktadır aynı zamanda. Toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı, Anayasamızın 34. maddesinde güvence altına alınmış durumdadır. Bu hükme göre, “Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Diğer yandan bu özgürlük, taraf olduğumuz A.İ.H.S.’nin 11. maddesinde de…
Cumartesi, 19 Şubat 2011 19:25

BASIN AÇIKLAMASI - TORBA YASA

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen tasarı ile hükümet, emekçilere yönelik bir saldırı planı daha ortaya koymaktadır. Bu yasa tasarısı ile “Genel Sağlık Sigortası kapsamının genişletilmesi”, “esnafa kolaylıklar getirilmesi” vb. görünümü altında işgücü piyasası; ucuz işgücü sömürüsü geliştirilerek sermayenin istekleri doğrultusunda yapılandırılmakta ve yıllardır gündemde olan kamu personel rejimi doğrultusunda adımlar atılmaktadır. Bu tasarı ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 4857 Sayılı iş Kanunu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu…
Cumartesi, 19 Şubat 2011 19:21

BASIN AÇIKLAMASI - UĞUR MUMCU

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun haince katledilişinin 18. yılındayız. Bu 18 yıl , kalpaksız Kuvvay-i Milliyeci, Atatürk sevdalısı, ülkesinin ve halkının aşığı Uğur Mumcu’yu anarak, onun eserlerinde işaret ettiği ve önceden öngördüğü tehlikelerin bir bir nasıl gerçekleştiğini bizzat yaşayarak geçti. Bu 18 yılın içinde “bunu yapan iç ve dış güçlerin bir bir aydınlatılacağı” konusunda “namus sözü” verenler bu sözlerinin ardında hiç durmadılar. İktidara gelenler her yıl 24 Ocak’ta anma törenlerinde hamasi nutuklar vermekten…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
1.12 Eylül 2010 "referandum"unda Anayasa''da yapılan değişikliklerle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) siyasal iktidarın doğrudan ve dolaylı etkisine açık şekilde yapılandırılmıştır. 2. Ne yazık ki bu "referandum" öncesinde halkımız Anayasa değişikliklerinin içeriği ve gerçek amacı konusunda bilgilendirilmemiş veya yanlış bilgilendirilmiştir. 3. Sivil toplumu oluşturan hiçbir kesimle uzlaşılmadan alelacele yapılan bu Anayasa değişikliği sonrasında, HSYK, adeta Adalet Bakanlığı''nın bir dairesi haline getirilmiştir. Bundan sonra Yargıtay ve Danıştay da yürütme organına bağımlı kılınmak…
IP Adresiniz :18.206.13.28
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..