Hata
  • JUser: :_load: 71 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
ESKİŞEHİR'DE GEZİ EYLEMLERİ SIRASINDA ÖLEN ALİ İSMAİL KORKMAZ'IN KAYSERİ'DEKİ DURUŞMASINA AYDIN BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZDEN AV. EVRİM ÇETİN VE AV. MEHMET ÖZKAN KATILMIŞTIR. Ali İsmail Korkmaz. Ondokuzunda bir fidan... Kırdılar onu... Hem de hunharca, canice... Onun bir insan, bir canlı olduğunu unutarak vurdular... 3 Şubat'ta oradaydık... "Güvenlik gerekçesiyle" davanın alındığı Kayseri'de... Yüzlerce Avukat, Milletvekilleri, tiyatrocular, yazarlar... Ve en önemlisi davaya sahip çıkan, "Ali İsmail Onurumuzdur" diyen, binlerce insan oradaydı... Terkedilmiş Kayseri Adliyesinin…
Salı, 28 Ocak 2014 14:19

T.B.B. BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Ankara 10.12.2013 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2013/100 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 09.12.2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyurduğu “Soruşturma Aşamasında Avukatların Dosya İçeriği İncelemesi” konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.Bilgilerinize sunarım.Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Eki:1 Duyuru
Öğeyi Oyla
(0 oy)
31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN AÇTIĞI DAVA ÜZERİNE DANIŞTAY’IN VERDİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI YAYINLIYORUZ HUKUK DEVLETİNİN SÖKÜLMÜŞ OLAN ÇİVİLERİNİN BU KARARLA BİRLİKTE YERİNE YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANACAĞINI UMUT EDİYORUZ Hafta sonu yayınlanan Adli Kolluk Yönetmeliği’ne karşı Türkiye Barolar Birliği’nin açmış olduğu iptal davasında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Buna göre, savcıların vermiş oldukları talimatların başsavcı onayına sunulması; kolluğun savcıların talimatlarını yerine getirirken başsavcının da olurunu aramaya kalkışmaları; kolluğun el koyduğu olayları yargısal faaliyetle hiçbir ilgisi…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 72) Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.…
IP Adresiniz :18.205.246.238
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..