Çarşamba, 08 Haziran 2016 13:06

Kadın Hakları Kurulumuzun TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonunca düzenlenen araştırma raporuna ilişkin Tübakkom ortak basın açıklaması.

Kadın Hakları Kurulumuzun TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonunca düzenlenen araştırma raporuna ilişkin Tübakkom ortak basın açıklaması.. 

KAMUOYUNA DUYURUDUR

14 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de 'Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Adına  Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi için  kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun  hazırlamış olduğu 479 sayfalık rapor 16 Mayıs 2016 tarihi itibari ile meclis başkanlığına sunulmuştur.

Adı geçen rapor komisyonumuzca incelenmiş ve görülmüştür ki Kadın ve Çocuk Hakları konusunda iyileştirmeler yerine mevcut hakların geri alımı sonucunu doğuracak öneriler içermektedir.

Son derece kaygı verici bir zihniyetin ürünü bu durum kadının insan haklarının yılmaz savunucusu olmuş biz kadın hukukçuları dehşete düşürmüştür.

Komisyon çalışmaları esnasında da ne yazık ki konunun uzmanı kişi ve kurumlardan uzak bir ekiple çalışma yapılmış  olması ve özellikle  Türkiye Barolar Birliği Bünyesinde teşekkül etmiş hukukçu kadınlardan oluşan ve tüm Türkiye'de örgütlenmiş en büyük kadın hakları komisyonu olan TÜBAKKOM un ve diğer tüm örgütlü Kadın Hakları Komisyonlarının fikir ve önerilerinin alınmamış olması yine bir şeyler bahane edilerek kadınların haklarının elinden alınma çabasıdır.

Raporda Ceza Kanunu,Medeni Kanun ve 6284 sayılı kanunda yapılması istenen ve yine ortaçağdan kalma anti-demokratik Torba Yasa mantığı ile düşünülen  değişiklik önerilerinden  

-          Çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilmeleri,

-          İstanbul Sözleşmesine rağmen hem boşanmalarda hem 6284 sayılı kanuna dayanan başvurularda uzlaşma ve arabuluculuk gibi yöntemlerin önerilmesi

-          Şiddete maruz kalan Kadınların mesai saati içerisinde karakollara başvurmasının önünün kapanması,

-          Koruma kararları için delil ve belge aranması ve buna dayanarak tedbir süresinin kısaltılması

-          Aile Hukuku ile ilgili tüm duruşmaların 'kol kırılır ,yen içinde kalır mantığı ile gizli yapılması 

-          Kadının nafaka hakkının süreye bağlanarak kısıtlanması 

-          Mal paylaşımında dava açma süresinin kısaltılması 

-          Uluslararası sözleşmelere aykırı olarak danışmanlık hizmetinin dini temeller esasına oturtulma önerileri 

CEDAW ve İstanbul Sözleşmeleri ışığında Kadın hakları ,kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ,ayrımcılık karşıtlığı ve kadının güçlendirilmesi ilkelerine tamamıyla  aykırıdır .  Bu sebeplerle bu  komisyon raporu kabul edilemez.

Ülkemizde son zamanlarda sistemli bir şekilde yürütülen ve kadın aleyhine oluşturulan algı, yapılan açıklamalar ve uygulamalar bizleri son derece üzse de asla yıldıramayacaktır.

Bu bağlamda TÜBAKKOM  olarak  bir kez daha ifade etmek isteriz ki  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında laik, demokratik hukuk devletinin aydınlık yolundan  bir an dahi sapmadan hakkı teslim edilmemiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar bu büyük mücadeleye devam edeceğiz.

                                                           TÜBAKKOM 13.Dönem Sözcülüğü

                                                           AYDIN BAROSU Kadın Hakları Komisyonu 

Okunma 3923 defa

IP Adresiniz :54.225.31.188
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..