Salı, 14 Mart 2017 16:43

BİRLİK BAŞKANIMIZA YAPILAN HAKSIZLIK TÜM BAROLARA VE AVUKATLARA YAPILMIŞTIR. AYDIN BAROSU BİRLİK BAŞKANIMIZIN YANINDADIR.


Dün Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalında Birlik Başkanımız Sayın Metin Feyzioğlu’nu haksız ithamlarla suçlayıp tehdide varan açıklamalarda bulunmuştur.
Avukatlık Kanunu Barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne "hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunmak ve korumak, ayrıca bu kavramlara işlerlik kazandırmayı " bir görev ve sorumluluk olarak yüklemiştir.
Yeni bir Anayasa anlamına gelecek çok ciddi değişiklikler içeren Anayasa paketi için bir Referandum gündemde iken Türkiye Barolar Birliği ile Baroların görüş ve düşüncelerini açıklaması, yurttaşlarımızı bilgilendirmesi yasal ve zorunlu bir görev olup , görevini yerine getiren Birlik Başkanımıza karşı Yöneltilen haksız ithamlar asla kabul edilemez. Sayın Feyzioğlu Hollanda’da Anayasa değişikliğini anlattığı tarihte bu ülkelerle devletimiz arasında bir kriz olmadığı gibi, aynı tarihte sayın Başbakan’da Almanya’da propaganda için bulunmakta idi. Gerçek tektir ve budur.
Ne Türkiye Barolar Birliği Başkanımız, ne herhangi bir meslektaşımız ne de bir yurttaşımız sadece referandumda önüne konulan iki seçenekten biri olan “HAYIR”ı savunduğu ve Anayasa değişikliğini anlattığı için suçlanamaz. Hele terörist damgası asla vurulamaz. Hiç kimse tarafsızlık yemini etmiş bir Cumhurbaşkanı tarafından bu şekilde haksız yere suçlanamaz. Aydın Barosu olarak, Birlik Başkanımıza karşı sarf edilen bu sözleri, haksız ithamları, algı operasyonunu ve tehdidi kabul etmiyoruz.
Baro Başkanlarının Sayın Birlik Başkanımızın Anayasayı anlatmasından rahatsız olduğu, kendilerini temsil edemediği şeklindeki iddia da gerçekle bağdaşmamaktadır. Böyle bir iddiada bulunmaya avukatlar ve barolar dışında kimsenin hakkı yoktur. Birlik Başkanının temsili ve faaliyetleri konusunda karar verebilecek tek organ Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’dur, bu kurulu oluşturan Baro Başkanları ve Birlik Delegeleridir.
Ülkenin yönetim şeklini değiştirecek bir Anayasa söz konusudur ve elbette Barolar Birliği Başkanı da Baro Başkanları da bu konuda hem fikir beyan edecek, hem de halkımızı bu hukuki metin hakkında aydınlatacaktır. Sayın Metin Feyzioğlu yurdu karış karış gezerek, görevini gereği gibi ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Biz de Aydın Barosu olarak en baştan bu yana eleştirilerimizi de, tavrımızı da net olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunu yaparken ne bir tek vatandaşımızı ötekileştirecek, ne de suçlayacak bir tek cümle kurmuşluğumuz yoktur. Bu tavrı devletimizi idare edenlerden ve tüm siyasi parti temsilcilerinden de beklediğimizi defalarca ifade ettik, etmeye devam ediyoruz.
Halkımızı kutuplaştıracak sözlerin devletimizin en tepesinden gelmesi asla kabul edilemez. Bu süreçte halkımızın özgür iradesi ile oy kullanmasına ve kendisini ifade edebilmesine ne yazık ki olanak bırakılmamaya gayret sarf edildiğini görmeye devam ediyoruz. Buna artık bir son verilmeli, referandum için demokratik ve hukuki tüm koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
Aydın Barosu olarak hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi, Birlik Başkanımızın bu uğurda verdiği mücadelede kendisiyle birlikte ve sonuna kadar yanında olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırken, Sayın Cumhurbaşkanımızı an, tarafsızlık yeminini hatırlatarak, hukukun ve demokrasinin asgari kurallarına uymasını bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu Adına
Av. Gökhan BOZKURT
AYDIN BAROSU BAŞKANI

Okunma 6103 defa Son Düzenlenme Salı, 14 Mart 2017 16:51

IP Adresiniz :34.228.142.94
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..