Bu sayfayı yazdır
Salı, 30 Ekim 2018 13:11

Yaşasın cumhuriyet.

Vatan işgal altında çırpınırken, ulusal bağımsızlığın kazanılabilmesi için başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde girişilen büyük ve kutlu mücadele sonunda büyük bir zafer kazanılmıştır.
Mazlum milletlere örnek olan, tüm dünya milletlerini hayret ve hayranlık içinde bırakan bu zafer, milletin kayıtsız şartsız hâkimiyeti fikrinin tezahürü olan cumhuriyetle taçlandırılmıştır.
Zaferin ve cumhuriyetin en büyük mimarı olan ulu önder m. Kemal Atatürk cumhuriyetin tanımını; 
“ Cumhuriyet demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. ” şeklinde yapmıştır.
Cumhuriyetin niteliğini anlatırken ise;
“ Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. ” diye tanımlayarak medeni dünyadaki yerini belirlemiş ve yine Türkiye Cumhuriyeti’nin idare edileceği yeri de açık ve net olarak şu cümleyle ortaya koymuştur:
“ Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. ” 
Bugün Atatürk’ün ulusu için hala yol gösterici olmasından, ulusal kurtuluşu ve bağımsızlığı hatırlatmasından rahatsız olanlar ve emperyalist güçler, Atatürk ile birlikte Cumhuriyet ve dinamiklerine yönelik saldırı ve itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar içinde oldukları gibi, bunun yanı sıra, Cumhuriyetin temel kazanımlarını ve niteliklerini tartışmaya açarak ülkemizi bir karanlığa doğru sürüklemektedirler.
Ancak şu durumu gözden kaçırmaktadırlar; Cumhuriyetimiz, Büyük Atatürk’ün 10. yıl nutkunda ifade ettiği ve bizlerin korumak için ant içtiğimiz üzere “ daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde sonsuza kadar yaşayacaktır. ”
Bu itibarla; 
Her zaman övünerek ifade ettiğimiz üzere, Cumhuriyetle yaşıt Aydın Barosu olarak gururla; 
Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, cumhuriyetin temel niteliklerini koruma kararlılığından bir adım geri atmadan görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha tekrar ederek, tüm meslektaşlarımızın, Efeler Diyarı Aydın Halkının ve Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 
Yaşasın cumhuriyet.

AYDIN BARO BAŞKANLIĞI

Okunma 4545 defa Son Düzenlenme Salı, 30 Ekim 2018 13:14