Pazartesi, 03 Aralık 2018 11:22

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Engelli Hakları Komisyonumuz tarafından 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle Baro Başkanlık Odası’nda basın açıklaması yapılmıştır.

AYDIN BAROSU

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

03.12 .2018 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

                       Bildiğiniz üzere bugün 3 Aralık 2018 yani Dünya Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler 1992 yılında aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan etmiştir. O tarihten itibaren her yıl 3 Aralık günü tüm dünyada engelliler için farkındalık yaratacak etkinliklerin ve organizasyonların yapıldığı bir gün haline gelmiştir. Ülkemizde engelli hakları ile ilgili olarak , 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 2010 yılında ise Anayasada yapılan değişikliklerle engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasının önü açılmış ve bu husus Anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.

                     Tüm insanlar, birbirleriyle eşittir ve daha anne karnından başlamak üzere, devredilemez temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşama merhaba demektedir. Tüm insanların eşitliği, temel hakları özgürlükleri, ülkelerin iç mevzuatları ve Uluslararası Sözleşmeler ile kabul edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Buna karşın bireylerin doğumla gelen yada sonrasında oluşan fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerindeki kayıplar nedeniyle yaşamlarında diğer insanlarla eşitliğini koruyacak, hak ve özgürlüklerinin kullanımını mümkün kılacak düzenlemeler yapılması gerekmiştir.

                Bugün ülkemiz mevzuatında başta Anayasa’da olmak üzere engellilere yönelik pek çok düzenleme yer almaktadır. Buna rağmen engelliler yaşamlarını eğitim, sağlık, ulaşım, çalışma gibi birçok alanda güçlüklerle sürdürmektedir. Bu husus yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve söz konusu yasal düzenlemelerde uygulama problemleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerce, yasal düzenlemelerin ivedi olarak uygulamaya dönüştürülmesi, uygulamaya konulanların ise kullanılabilirliğinin sağlanması, denetimlerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesi suretiyle, engellilerin yasal haklarından faydalanmasının ve toplumsal hayata katılımının sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte sosyal yaşamda sıklıkla engellilere yönelik toplumsal farkındalığımızın eksikliği ve birbirimizin haklarına gereken saygıyı ve hassasiyeti göstermediğimiz de görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, bizler için sıradan olan bir hareket, engellilerin yaşamını zor ve tehlikeli hale getirebilmektedir. Engelsiz bir dünya ancak karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma ile mümkündür.       

                Engelli bireylerimizin spor, sanat, bilim gibi pek çok alanda başarılarına tanıklık etmekteyiz. Bugün onların yaptıklarının ve başarılarının konuşulmasının yanı sıra farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikte yaşama kültürümüzün nasıl olacağı ve bu kültürün nasıl geliştirileceği konusunda katkılarda bulunarak farkındalık yaratılmasının konuşulmasını istiyor ve diliyoruz.   Engellilerin sorunlarına dikkat çekilmesi istiyoruz. Engellilerin nasıl bağımsız yaşayabileceğinin ve toplumsal hayata engelsiz tam ve etkin katılımının nasıl sağlanacağının konuşulmasını istiyoruz.

Aydın Barosu ve Aydın Barosu Engelli Hakları Komisyonu dün olduğu gibi bugün de Engelli vatandaşlarımızın Tüm hak ve özgürlüklerden eşit ve tam olarak faydalanmalarını sağlamak, Toplumsal hayattaki katılımlarını, başarılarını daha da arttırmak ve nihayetinde Engellemelere dur demek için, üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Biz bugünün, engellerin aşıldığı, Toplumsal dayanışma ve farkındalığımızın arttığı, farklılıklarımızla birlikte gelişip güçlendiğimiz bir günün başlangıcı olmasını diliyoruz.

Engellilik Tercih değildir. Engel olma destek ol.

Okunma 4299 defa

IP Adresiniz :54.160.19.155
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..