Hata
  • JUser: :_load: 42 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Çarşamba, 20 Kasım 2019 11:45

Baromuz Çocuk Hakları Komisyonumuz “20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ” nedeniyle Baro Başkanlık Odasında basın açıklaması düzenlemiştir.

Baromuz Çocuk Hakları Komisyonumuz “20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ” nedeniyle Baro Başkanlık Odasında basın açıklaması düzenlemiştir.

 Basına ve Kamuoyuna;

Bugün burada Çocuk Haklarının önemini hatırlamak üzere toplanmış bulunmaktayız.

Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Günü 1954 yılında kabul edilmiştir ve dünyada çocuklar arasında farkındalık yaratmak ve çocukların refahını artırmak için her yıl 20 Kasım'da kutlanmaktadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan BM Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm çalışmalarına rağmen, bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedir. Günümüz Türkiye’sinde de çocuk haklarının korunmaya açık bir durumda olduğu kuşkusuz ki ortadadır.

Ülkemizin 14 Ekim 1990'da imzaladığı sözleşme, 27 Ocak 1995'te Resmi Gazete'de yayımladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üstünden 24 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de hala tarımda ve hizmet sektörlerinde çalışan çocuk işçiler, ruhsal, fiziki ve cinsel şiddete uğrayan çocuklar, çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları ve çatışma ortamında kaybedilen, Suriye savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerin çocukları, mülteci çocuklar günümüzde kanayan bir yaramızdır.

Unutmamak gerekir ki; 

-On sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur.

-Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir. Devletler bağlı oldukları uluslar arası sözleşmelerde yer alan hükümlere uymalı ve toplum genelinde uyulmasını sağlama yollarını bulmalıdır. Toplumsal kaosun önüne ancak ve ancak evrensel olarak çocukların korunmasıyla birlikte onların sağlıklı bir toplumun en önemli bileşeni olduğu vurgusu yerleştirilerek geçilebilir.

 -Çocukları etkileyecek kararlar alınırken, fikirlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir. Baroların ve sivil toplum kuruluşlarının çocuk hakları konusundaki seslerine kulak verilmeli, kolluk kuvvetleri ve ceza infaz kurumları daha çok denetlenmelidir.

- Geçtiğimiz yıllarda kurulan ÇİM’lerde istimara uğrayan çocukların vaka hakkında dinlenmesi esas alınmalı, çocuğun defalarca yaşadığı travmayı Mahkeme huzurunda anlatmasının önüne geçilmelidir.

-Sözleşmeye taraf devletler çocukların her türlü ihmal, istismar ve şiddet karşısında gerekli tüm yasal, idari, toplumsal, önlemleri almalıdır.

- Çocukların maruz kaldığı akran zorbalığının erken tespit edilebilmesi için öğretmen ve okul yöneticileri eğitilmeli, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenlerinin duyarlılığının arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

- Ebeveynler ve çocuklar eğitim hakkı konusunda bilinçlendirilmeli. Kamu spotları hazırlanarak görseller eşliğinde çocuk haklarının önemine vurgu yapılmalıdır.Bu konuda basın yayın organlarının aktif bir duruş sergilemesinin yolu açılmalıdır.
- Mülteci çocukların sosyal uyum problemi Devletin Yetkili makamlarınca çözülmeli ve toplumsal barı
şın geliştirilmesine doğrudan katkıda bulunulmalıdır.

-Çocuklar suçların kurbanı olduğu gibi faili de olabilmektedir. Toplumsal durumlar ve şartlar çocukları suç işlemeye itebilmektedir. Bu durumda da devletler, çocukları bastırıcı yöntemlerle cezalandırmak yerine rehabilitasyon etme yoluna giderek çocukları topluma kazandırmalıdır.

- Çocukların dini eğitimi Cemaatler eliyle değil, devletin resmi birimleri ile verilmeli, bu konuda ebeveynler ve çocuklar Devletin Yetkili birimleri ile aydınlatılmalıdır.

-Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir yaşam standardı sağlayacağını açıkça temin etmelidir.

-Anayasanın 10 ve 41. Maddelerinde düzenlendiği gibi devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alması gerekir. Devletin çocukları koruma konusunda pozitif yükümlülüğü vardır, bu durum hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

- Eğitim sistemi Atatürk’ün çizdiği temeller üzerine oturtulmalıdır. Çocuklar fırsat eşitliği çerçevesinde eşit ve parasız bir eğitime kavuşturulmalı, cemaat okul ve yurtlarına mecbur bırakılmamalıdır.

-Basın ve yayın organları çocuğun üstün yararını esas alan yayın çizgisi izlemeli, bu konudaki denetimler arttırılmalı, çocuklara yönelik duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanmalıdır.

-Güvenlik birimleri, öğretmenler ve doktorlar başta olmak üzere çocukla temas eden tüm meslek dallarında görev alanlar düzenli eğitilmeli ve denetlenmeli, söz konusu meslek gruplarına çocuğun maruz kaldığı eylemler bakımından Cezai ve Hukuki sorumluluklar anlatılmalıdır.

-Çocuğa karşı işlenen suçlarla mücadelede daha etkin ve bilinçli Çocuk haklarını esas alan politikalar üretilmeli, cezalar arttırılmalıdır.

-Ayrıca çocuğun suç işlemesi hallerinde de “fail” sıfatıyla değerlendirilmemesi ve sadece suça sürüklenebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal ve ekonomik koşulların bu bakımdan iyileştirilmesine önem verilmelidir.

-Kültürel ve ahlaki yozlaşmalara karşı Cumhuriyet kazanımlarına üstünlük verilmeli ,Atatürk İlke ve inkılaplarına sahip çıkılmalıdır.

 -Çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, tabiiyetleri ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutulmamalıdır. Kendi kültürlerinden, inançlarından ve dillerinden yoksun bırakılmamalıdır.

-Çocuklar, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağğı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki gelişimi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hakkına sahiptir.Engelli çocuklar için de özel bakım ve eğitim uygulanmalı, toplum ile bütünleştirilmeleri kamu kurumları desteği ile sağlanmalıdır.

            Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ; Her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür,mutlu ve onurlu bir birey olarak yaşamda var olabilmeleri için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü savunmaya, her türlü şiddete karşı sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile her türlü dayanışma içerisinde bulunmaya hazırız. Saygılarımızla.

                                                                                  AYDIN BAROSU

                                                                      ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Okunma 8754 defa

IP Adresiniz :3.235.179.111
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..