Hata
  • JUser: :_load: 42 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Cuma, 06 Mart 2020 09:14

Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonumuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Baro Başkanlık Odasında Basın Açıklaması yapmıştır.

Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonumuz  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Baro Başkanlık Odasında Basın Açıklaması yapmıştır.

 

TÜBAKKOM 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI CUMHURİYET DEVRİMLERİ VE KADININ İNSAN HAKLARI KAZANIMLARINDAN VAZGEÇEMEYİZ.

8 Mart 1957 yılında Amerika’da kadın işçilerin düşük ücretleri, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları grevde 129 kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle başlayan süreç kadınların; eşitlik, özgürlük mücadelesinin simgesidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü; tüm dünyadaki emekçi kadınların; kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı dayanışma ruhuyla hareket ederek; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar yapılması taleplerini dile getirdikleri MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜDÜR. Bugün yürütmekte olduğumuz mücadelede çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Kadınlar olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, eşitsizliği, şiddeti arttıran sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadının insan haklarının ihlalinin ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle, insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol açan bu sömürü düzenin değişmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve siyasal alanda yeterince temsil edilememektedirler. Kadınlarımızın büyük çoğunluğu mülksüz, yoksul ve emekçidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olması toplumsal ilerlemenin önündeki en önemli engeldir. Aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine neden olan politikalar, kadının insan haklarının ihlalinde başrol oynamaktadır. Kadının özgür bir birey olması kültürel, tarihsel ve dinsel gerekçelerle engellenemez. Bu gerekçelere dayanılarak kadınlarımız eğitim hakkından, iş hayatından, toplumsal yaşamdan uzaklaştırılamaz. Kadının özgür bir birey olmasının engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalardan vazgeçilmesini talep etmek ve bunlara karşı çıkmak, yaşam hakkını savunmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerle korunan kadının insan haklarının ihlal edilmemesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Devletimiz; kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yatan ve erkeklerin ve kadınların politik, ekonomik ,sosyal ve kültürel anlamdaki rollerinin eşitsiz değerlendirilmesine yol açan yargıların ve engellerin tasfiyesi için çalışmalıdır. Kadınların ev içinde harcadıkları ücretsiz emeğin yok sayılması engellenmelidir. Kadın emeğinin görünür olması sağlanarak, ekonomik olarak değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Aile bireylerinin bakımını ve ev işlerinin yapılmasını kadının görevi olarak kabul eden ,devlet politikasından vazgeçilmeli ,ücretsiz bakım ve ev işleri kamu hizmeti olarak devlet tarafından sağlanmalı ve bunun içinde alt yapı oluşturularak sosyal koruma politikaları oluşturulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, kadınların eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Kız çocukların eğitimlerini bırakmalarına yol açan 4+4+4 sistemi terk edilmelidir. Yine istihdam alanında kadınların önündeki engeller kaldırılmalı ve kadının ekonomik bağımsızlığına yol açacak istihdam politikaları oluşturulmalıdır. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar alma süreçlerine etkin ve eşit biçimde katılmaları için eşit fırsatlar tanınmalıdır. Kadına karşı gerek politikada ,gerek medyada gerekse dini alanda kullanılan dilin erilleşmesi önlenmelidir. Laiklik ilkesinden uzaklaşılmasının en olumsuz etkileri kadınların üzerinde hissedilmektedir. Bu nedenle Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden uzaklaşılmamalı ,demokratik ,laik bir sosyal devlette kadının eşit ve özgür bir birey olduğu devletin tüm kurum ve kuruluşları tarafından içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir. Ülkemizde son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin sayısı hızla artmaktadır. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile doğrusal ilişkisi olup, toplumsal cinsiyet eşitsizliği önlenmeden şiddetin de ortadan kalkmayacağı açıktır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadele için kabul edilen 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi kadınlar açısından çok önemli yasal düzenlemelerdir. Kadına karşı şiddetin önlenmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının güvencesi olan 6284 Sayılı Yasaya ,İstanbul Sözleşmesine ve Nafaka hakkına karşı son yıllarda yürütülen haksız propagandayı endişeyle izliyoruz. Hak savunucusu olarak bizler ;yasalarımızın uygulamadan kaynaklı sorunlarının çözümünü talep ederken, kadını özgür bir birey olarak kabul etmeyen zihniyetin planlı ve sistematik olarak ,siyasi zeminin uygun olduğunu düşünerek nafakanın kaldırılması ve İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı yasanın kaldırılması yönünde yarattıkları politik baskılarını görmekteyiz. Siyasilerden talebimiz siyasi baskıya direnerek, kadının insan haklarının ihlal edilmesine yol açacak ,kadın kazanımlarını geriye götürecek hiçbir yasal değişikliğe imza vermemeleridir. Kadına yönelik şiddetin varlığında ve Aile Mahkemelerinin görevli olduğu alanlarda ve davalarda arabuluculuk ve uzlaştırma alternatif çözüm yöntemleri kabul edilmemelidir. Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören ,özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış değiştirilmeli ,kadınlara siyasal ,sosyal ve ekonomik alanda yer açacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları samimiyetle uygulanmaya geçilmelidir. Kamu Kurum ve Kuruluşları cinsiyet temelinde ayrımcılık yapmama ve eşitliği uygulamak için mekanizmalar oluşturmalı ve düzenlemeler yapmalıdır. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılık sonlandırmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanarak ,kadının toplumsal konumu güçlendirilmelidir. Kadının İnsan haklarının ihlaline yol açan yasa ve uygulamalar ortadan kaldırılmalı,yasal değişikliklerin istenilen faydayı sağlaması için uygulayıcıların bakış açıları değiştirilmeli ve uygulamadaki eksiklikler ve ihtiyaçlar giderilmelidir. Uzun mücadeleler sonucunda elde edilmiş kadın hakları kazanımlarından vazgeçme çalışmalarına karşı sessiz kalmamız beklenmemelidir. Hak savunucu olarak bizler kadının İnsan Hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inançla ve dayanışmayla sürdürmeye kararlıyız. Bizler ,Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu ( TÜBAKKOM ) üyeleri olarak ;Cumhuriyet Devrimleri sonucunda ve mücadelelerimizle elde edilen kadın hak ve kazanımlarından geriye götürmeye yönelik her türlü zihniyetin ,söylemin ,girişimin karşısında olacağımızı ,kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı ,kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu ,kadının insan haklarının ihlal edilmediği ,barışın ve özgürlüğün var olduğu bir Türkiye ve Dünya için; kadın haklarının teminatı olan Atatürk devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize bağlılıkla ,mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUK KOMİSYONU ( TÜBAKKOM )

Okunma 6652 defa Son Düzenlenme Cuma, 06 Mart 2020 09:24

IP Adresiniz :3.235.179.111
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..