Hata
  • JUser: :_load: 42 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
Salı, 09 Haziran 2020 20:17

KAMUOYUNA VE MESLEKTAŞLARIMIZA

KAMUOYUNA VE MESLEKTAŞLARIMIZA

1."01 Haziran 2020 tarihli 42. Baro Başkanları Toplantısında alınan karar uyarınca" denilerek, TBB tarafından 7 coğrafi bölgeden ikişer Baro Başkanı belirlenmesi ve siyasetçilerle görüşmek üzere oluşturulacak heyete isimlerin bildirilmesi istenilmiştir.

2.Gerek 19 Mayıs 2020 tarihli bildiride gerekse 01 Haziran 2020 tarihli 42. Baro Başkanları Toplantısının sonuç bildirgesinde, kamuoyunda varlığından söz edilen “teklifin geri çekilmesi halinde” diyalog ve müzakerelerden yana olunacağı ve bu kapsamda, konuyu tüm muhataplarıyla görüşmeye hazır olduğumuz beyan edilmiştir.

3.Ancak, meslektaşlarımıza SMS yoluyla da gönderilen TBB yazısının düzenlendiği tarihte ve halihazır durumda, yetkili makamlarca bahse konu teklifin geri çekildiğine dair bir beyanda bulunulmamış, keza Başkanlığımıza da bu yönde bir bilgi ulaşmamıştır. Tam aksine, basından öğrenildiği şekliyle; teklifin son aşamaya getirildiği ve TBMM'ye sunulacağı anlaşılmakta olup, bu konuda hiç bir hükümet yetkilisinden yalanlama da gelmemiştir.

4.Mezkûr “teklifin geri çekilmesi” koşulu henüz yerine getirilmemiş olduğundan, Yönetim Kurulumuzca, bu aşamada bir müzakere komisyonu kurulması çalışmasının 19 Mayıs 2020 ve 01 Haziran 2020 tarihli bildirilerde serdedilen iradeye aykırı düşeceği ve müzakere edilebilecek bir hususun bulunmadığı değerlendirilmiştir.

5.Bu koşullar altında yapılacak müzakere adı altındaki herhangi bir görüşmeye Aydın Barosu olarak katılmamaya Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

6.Bununla birlikte, 19 Mayıs 2020 ve 01 Haziran 2020 tarihli bildirilerde ortaya konulmuş olan koşulların gerçekleşmesi ya da bu doğrultuda aynı usulle yeni bir karar alınması halinde tüm çalışmalara katılım sağlanacaktır.

7. Dayatma şeklinde getirilen Avukatlık Yasası Değişiklik çalışmasından, 80 Baro'nun ortak irade beyanlarına rağmen vazgeçilmemesi nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği tarafından tek gündem maddesi eylem olan 43. Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı'nı ivedi olarak gerçekleştirmesini beklediğimizi, toplantıda kararlaştırılacak her türlü eylem kararını Aydın Barosu olarak sonuna kadar destekleyeceğimizi, sürecin başından bu yana, baroların susturulması, bölünüp parçalanması için girişilen bu dayatmaya karşı eylemli olarak karşı çıkılmasına dair fikir ve talebimizi tarih önünde bir kez daha kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Saygılarımızla.

Okunma 4560 defa

IP Adresiniz :3.235.179.111
IP Adresiniz kayit altina Alinmistir ..