Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu tarafından “12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ” kapsamında Baro Başkanlık Odasında Basın Açıklaması yapılmıştır.

         Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu tarafından “12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ” kapsamında Baro Başkanlık Odasında Basın Açıklaması yapılmıştır.

  DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜNE DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZ

“MENDİL SATMACA DEĞİL MENDİL KAPMACA!”

Birleşmiş Milletler (BM) 2002 yılında 12 Haziran gününü Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan ederek uluslararası topluma çocuk işçiliği sorununa odaklanma çağrısında bulunmuştur.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü milyonlarca çocuğu oyunlarından, okullarından, akranlarından ayrı düşüren ve erken yaşta çalışmaya mecbur bırakan koşulların tanımlanması, kamuoyunda duyarlılığın artırılması ve ortadan kaldırılması adına önemli bir gündür.Bugünün temel amacı; çocuk işçiliğiyle ilgili hem uluslararası hem de yerel düzeyde farkındalık yaratmak ve sorunun çözümü için her bireyi harekete geçirmektir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından yayımlanan yeni rapora göre,çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 milyon artarak dünya çapında 160 milyona yükselmiştir.

Rapordaki diğer önemli bulgular ise şöyle;

  • Çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların yüzde 70’i (112 milyon) tarım, %20 si hizmet ve %10’u sanayi sektöründe çalışmaktadır.
  • Çocuk işçi olarak çalıştırılan 5-11 yaşları arasındaki çocukların yaklaşık %28’i,  12-14 yaş aralığındaki çocukların ise %35’i okula gitmemektedir.
  • Kırsal alanlarda çocuk işçiliği ( %14 ),kentsel alanlara (%5) göre neredeyse 3 kat fazla görülmektedir.

Türkiye pek çok uluslararası kuruluşa üye ve bu kuruluşlarca çocuk haklarına ve çocuk istihdamına yönelik alınan uluslararası kararların imzacıları arasındadır. Uluslararası sözleşme ve ulusal mevzuat gereği, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını, çocukların 15 yaşından önce hiç çalıştırılmaması, 15-17 yaşları arasında ise ağır ve tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılmamasını kabul ve taahhüt etmektedir.

Bütün bilimsel veriler ve araştırmalar çalıştırılan çocukların başta eğitim hakkı olmak üzere tüm yaşamlarını olumsuz olarak etkileyen hak ihlalleri ile karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor. Çocuk işçiliği;

  • Çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ve ahlaki açıdan zararlıdır.
  • Çocukları taşıyamayacakları sorumluluklar üstlenmeye zorlar ve çocukların çocukluklarını yaşama ve gelişme haklarından yoksun bırakır.
  • Eğitimlerini engeller.
  • Sağlıklarını bozar.
  • Çocukları çalışma ortamlarında sözlü ve fiziksel şiddete, her tür ihmal, istismar ve tacize maruz bırakır.

Çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için ailelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara sesleniyoruz.

Çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlamak, onları her türlü fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismardan korumak; anne, baba ve çocukların bakımıyla yükümlü diğer kişiler, toplum ve devlet dahil herkesin sorumluluğundadır.

Bizler Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak herkesi bu sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyor ve bu yönde atılacak tüm adımları ve çalışmaları destekleyeceğimizi belirtir,tüm çocukların eşit,özgür,mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

                                                        Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu

Aydın Baro Başkanlığı