DEDELERİMİZDEN MİRAS DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ

DEDELERİMİZDEN MİRAS DEĞİL,
ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ
Aydın İli Köşk İlçesi Mezeköy mahallesinde kurulmak istenen Jeotermal sahası çalışmaları sebebiyle , santral kurulması planlanan alanda sondaj yapmak isteyen firma yetkilileri ile Mezeköy sakinleri arasında gerginlik yaşanmıştır. Olaylar Baro Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmiştir. Baro Başkanımız Av. Anıl YETİŞKİN, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Beyhan OKUL ile birlikte Mezeköy’e giderek Jeotermal Santral çalışmalarını, yok edilen ağaçları, kamulaştırılan bahçeleri verimli tarım arazilerini gezerek yerinde incelemede bulunmuşlardır. İncelemeler ve köylülerle yapılan görüşmeler neticesinde, Jeotermal Santral sahası ilan edilen bölgede “ Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu gerekli değildir “ kararına karşı Aydın İdare Mahkemesinde dava açıldığı ayrıca kararname ile santral sahası olarak kullanılacak gayrimenkuller hakkında da “ACELE KAMULAŞTIRMA “kararı alındığı yine bu karara karşı da Danıştay’da iptal davası açıldığı ve her iki yargılamanın da devam ettiği öğrenilmiştir. Yargılaması devam eden davaların sonuçlarının beklenerek, Yargı kararlarına istinaden hareket edilmesi yerine santrali işletecek olan Şirket lehine tüm kapıların hiç zorlanmadan açılması ve bunun üzerine Anayasal haklarını kullanan Mezeköy sakinlerine yapılan müdahalenin de hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki, bu verimli topraklar, bu ağaçlar , bu güzel doğa Dedelerimizden miras değil, çocuklarımızın , gelecek nesillerimizin emanetidir. Yargı süreçlerinin ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Saygılarımızla.

Aydın Baro Başkanlığı