2022 EGE VE MARMARA BAROLARI AVUKAT HAKLARI MERKEZLERİ VE KOMİSYONLARI ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

22.01.2022 tarihinde Manisa Barosu tarafından düzenlenen 2022 EGE VE MARMARA BAROLARI AVUKAT HAKLARI MERKEZLERI VE KOMİSYONLARI ÇALIŞTAY’ı Manisa Barosu, Kocaeli Barosu, İstanbul Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Uşak Barosu, Aydın Barosu, Bursa Barosu, Kırklareli Barosu, Sakarya Barosu, İzmir Barosu, Balıkesir Barosu, Yalova Barosu, Tekirdağ Barosu, Muğla Barosu, Denizli Barosu, Bilecik Barosu ve Çanakkale Barosu’nun katılımı ile gerçekleştirilmiş ve Manisa Barosu Başkanlığı’nca yapılan anket çalışması sonuçları da değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Reklam yasağına uyulmaması konusunda; baro disiplin kurullarının seçim kaygısı gütmeden çalışması ya da disiplin kurulu üyelerinin tek dönem için seçilmesi, her baronun yönetmelik dışında ayrıca ilke kararları açıklaması ve bu konuda meslektaşları uyarması, reklam yönetmeliğine aykırı durumların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanmasını tüm barolar adına ortak tek bir kuruma bırakılması, şikayete gerek kalmadan baroların çalışma yapması, yönetmelikte değişikliğe gidilmesi, daha etkili yaptırım uygulanması
2- Meslek kurallarına uyulmaması konusunda; baroların meslek içi dayanışmada daha aktif rol alması, avukat hakları gruplarının çalışmalarını arttırması, staj eğitimleri sırasında meslek içi eğitim konularına önem verilmesi, meslektaşların bilinçlenmesi yönünde adımlar atılması, meslek kurallarına aykırılık sonrası etkili yaptırımlar uygulanması, yanında stajyer avukat çalıştıran avukatların stajyer avukatlara meslek onuruna yakışır şekilde davranması ve bu konunun barolarca ciddi şekilde takip edilmesi, yanında staj yapılan avukatın stajyer avukata örnek olacak davranışlar sergileme konusunda hassasiyet göstermesi, emek ve rnesaisinin sömürülmemesi
3- CMK ücret tarifesi ve adli yardım kesenekleri konusunda; gerekli yasal düzenlemenin yapılarak CMK ücret tarifesinin minimum Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi seviyesinde iyileştirilmesi, CMK ve adi yardım görevlendirmelerinde meslektaşa vergi muafiyetinin getirilmesi, meslektaşa yapılacak ödemelerden KDV ve stopaj giderleri kesilmeksizin net bedelin ödenmesi, yargılamada zorunlu müdafilik yapan meslektaşımız lehine beraat eden sanık yararına vekalet ücreti ve katılan yararına vekalet ücretine hükmedilmesi
4- Asgari ücret tarifesinin altında iş alınması ve haksız rekabet konusunda; meslek etiği ile ilgili eğitimlerin arttırılması, avukatlık meslek etiği kuralları, disiplin kararları ile ilgili meslek mensuplarına kısa, özet metinlerin tanzim edilerek mail, faks, sms yoluyla bildirimde bulunulması, baroların disiplin ve denetim mekanizmaların etkin bir şekilde kullanılması
5- Serbest ve bağlı çalışan avukatların sorunları konusunda; stajyer avukatlara ücret verilmesi, staj sürecinde hukuki gelişmenin yanı sıra stajyerin kendisini geliştirmesi için de fırsatların verilmesi, CMK ve adi yardım ücretlerinin bağlı çalışan avukatın kendi hesabına yatırılması, yeni açılan hukuk fakültelerinin kısıtlanması
6- KVKK nedeni ile yaşanan sorunların kaldırılması için bakanlıklar, ilgili kurumlar ve TBB’nin ortak bir çalışma yaparak kanunda avukatlara tanınan muafiyetin etkili bir şekilde kullanılmasının sağlanması, TAKPAS sisteminin yeniden avukatların erişimine açılması,
7- Mesleğe yönelik saldırılar ve mesleğin itibarsızlaştırılması konusunda; haciz araçlarında polis memuru veya özel güvenlik personelinin bulundurulması, 112’nin olaya müdahalesi ve haciz mahalline intikallerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda yazılı olarak uyarılması, konuk görevlilerin eğitime tabi tutulması için bağlı bulundukları emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ile birlikte baroların ortak çalışmalar yapması, avukatların uyuşmazlıklarda taraf olmadığına dair kamuoyu bilgilendirilmelerin yapılması, televizyon dizileri, film ve sabah programlarında oluşturulan olumsuz algyı ortadan kaldıracak reklam ve kamu spotu yapılması, avukat ve stajyerlere meslek etiği hakkındaki eğitimlerin arttırılması,
8- Avukatların iş alanlarının genişletilmesi konusunda, anlaşma sağlanamayan zorunlu arabuluculuk görüşmelerinde görev alan meslektaşlar için mahkemelerce hüküm kurulurken haksız çıkan taraf aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi, uzlaştırmacı görevinin hukuk fakültesi mezunu dışındaki meslek gruplarına verilmemesi, mirasçılık belgesi çıkarılması konusunda noterlere verilen yetkinin kaldırılarak sadece mahkemelere verilmesi, barolarca yetki alanlarındaki ilgili ticaret sicil müdürlüklerinden anonim şirketlerin tespiti ile avukatlık sözleşmelerinin olup olmadığı konusunda yazışmaların yapılması, avukatlık sözleşmesi olmayan şirketler hakkında gerekli yasal müracaatların gerçekleştirmesi
9- Adliyelerde yaşanan problemler (duruşmaların zamanında başlamaması ve kısa aralıklı oluşu, zabıt verilmemesi, karar arasında hakim ve savcının aynı ortamda bulunması, mesai saatlerine riayet edilmemesi, dosyaların incelettirilmemesi, icra dairelerindeki sorunlar, kolluk kuvvetlerindeki sorunlar, usul kurallarına uyulmaması, hakim yokluğunda istenen mazeretler, stajyerlerin duruşmalara alınmaması vb.) konusunda baroların ve TBB ‘nin ilgili mercilerle iletişime geçmesi, gerekli tutanakların tutulması ve gerekli şikayetlerin yapılması , avukatlara hakları konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi kararları alınmış olup, iş bu kararlarla ilgili baroların ve TBB’nin ortak hareket ederek gerekli yazışma ve başvuruların yapılması ile sonuçlarının takip edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Alınan kararlarla ilgili ayrıntılı masa raporlarının ve Manisa Barosu tarafından yapılan anket çalışması sonuçlarının tek bir dosya ve çalıştay ana raporu haline getirilerek Adalet Bakanlığı, TBB, TBMM, barolar ve meslektaşlar ile paylaşılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Aydın Baro Başkanlığı