XII. ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI

26-29 MAYIS 2022

Ankara-Türkiye 

Kurultay Çağrısı

İnsanlık tarihi boyunca göç, hukuki bir kavram olmanın yanında sosyolojik bir gerçeklik olmuştur. Bulunduğu topraklardan başka coğrafyalara göç eden ilk insanlardan itibaren, savaşlar, baskılar, zorluklar vb. nedenlerle başka ülkelere düzenli veya düzensiz şekillerde gerçekleştirilen göç, bugünün dünyasının da bir gerçekliğine dönüşmüştür.

Gerek düzensiz göç gerek düzenli göç gerekse de zorunlu göç hareketlerinin günümüz dünyasında ivme kazanması, Türkiye’nin ise en çok sığınmacı ağırlayan ülke konumuna gelmiş bulunması nedenleriyle bu alanda uzman kişilerin kamuoyu ile görüş ve fikirlerini paylaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Ankara Barosu, ulusal ve uluslararası düzeyde göç ve mültecilik konularında yaşanan siyasi, sosyolojik, kültürel ve iktisadi gelişmeler karşısında, 2022 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda çağımızın en temel konularından birini ele almaya karar vermiştir.

Kurultay’da, göç hukuku alanında farklı perspektiflerden çalışmaların disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirileceği, sorunlarının tartışılacağı ve eleştirileceği uluslararası bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası camiadan ve farklı alanlardan uzmanların, (gönüllü veya zorunlu) göçmenler, insan hakları, göçmen kaçakçılığı, göçün ve hak savunuculuğu kavramlarını hukuki olduğu kadar, siyasi, iktisadi, sosyolojik, felsefi açılardan değerlendirmeleri, söz konusu kavramların ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumunu tespit ederek yeni gündemler önermeleri beklenmektedir.  

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2022, “Göç ve Mülteci” ana başlığı altında farklı disiplinlerden bildirilerin katılımına açıktır.  

Kurultay Temaları

Göç ve Mülteci başlıklı Kurultay’da aşağıda sunulan konu başlıkları temalar olarak belirlenmiştir. Kurultay, anılan temalar çerçevesinde verilecek katkılara açıktır.  

 •      Göç ve Güvenlik Çalışmaları
 •      Sığınma Hakkı
 •      Göçün Yönetimi ve Finansmanı
 •      Göç ve İnsan Hakları
 •      Uluslararası Koruma
 •      Geçici Koruma
 •      Denizde Düzensiz Göç ve İnsan Hakları
 •      İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı
 •      AB – Türkiye İlişkilerinde Göç
 •      Göç ve Uyum
 •      Göç ve Özel Hukuk
 •      Geri Gönderme Yasağı
 •      AİHM İçtihadı Ekseninde Göç
 •      İklim ve Göç
 •      Toplumsal Cinsiyet ve Göç
 •      Kırılgan Gruplar ve Göç

Değerlendirme Usulü

Kurultaya Türkçe ve İngilizce bildiriler ile katılım mümkündür. Ayrıca bir grup katılımcı birlikte özel oturum önerisinde bulunabilirler. Kurultay kapsamında poster sunumlar da kabul edilmektedir.  

Kurultayda sunulmak üzere önerilecek bildiri ve poster sunum özetleri Bilim Kurulu tarafından yazar isimleri kapatılarak değerlendirilecektir. Özel oturum önerilmesi halinde bildiriler Bilim Kurulu’nca birlikte değerlendirilecektir. Değerlendirmede, önerilen bildiri özetinin Kurultay temaları ile ilişkisi, özette sunulan fikirlerin özgün katkısı ve tutarlılığı esas alınacaktır.  

Katılım için gönderilecek bildirilerde;

 •     Bildirinin en fazla beş yüz kelimelik ve/veya İngilizce özeti
 •     Bildiri içeriğine ilişkin beş anahtar kelime
 •     Bildiri sahibinin unvanı tam adı ve en fazla yüz elli kelimelik kısa özgeçmişi
 •     Bildiri sahibinin iletişim bilgileri yer almalıdır.

Kurultay Yönergesi’ne buradan erişilebilir. Bildiri özetleri ve tam metinleri kurultay2022@ankarabarosu.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Aydın Baro Başkanlığı