20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Aydın Kent Meydanında basın açıklaması ve broşür dağıtımı yapılmıştır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Aydın Kent Meydanında basın açıklaması ve broşür dağıtımı yapılmıştır.

AYDIN BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi tüm dünya çocuklarının tüm haklarını tek bir metinde derleyen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliği ile kabul edilmiş, insan hakları bağlamında kabul görmüş, tarihteki en kapsamlı ve temel sözleşme metinlerinden biridir. İş bu nedenle 20 Kasım tarihi 1989 yılından bugüne “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ “ olarak kutlanmaktadır.

Tüm Dünya Çocuklarının temel haklarının korunduğu bir Dünya temennisi ile Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak , “temel çocuk haklarının temini için “ var olduğumuzu, çocuğun yüksek yararının göz ardı edildiği her noktada birey olarak ve mesleki olarak bu sorunlarla mücadelenin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu bağlamda tüm kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde tekrar hatırlatma da bulunmak isteriz ki,

Çocuğun yaşam hakkı en kutsal hakkıdır, elinden alınamaz.

Çocuğun yüksek yararı önceliğimizdir.

Çocuklar hiçbir nedenle ayrımcılığa tabi tutulamazlar.

Çocuğun varlığını gelişimini desteklemek temel ilkedir.

Çocuğun katılım hakkı, kendisini ifade etme özgürlüğü göz ardı edilemez.

Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa ve Çocuk Haklarını konu edinen tüm mevzuatımız bağlamında çocuk haklarının temini için çalışan tüm kişi kurum ve kuruluşların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ünde şu sözleri ile ifade ettiği gibi, “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” 

İşte bu bilinçle, tüm çocuklarımıza da seslenmek istiyoruz;

  • Vazgeçilmez haklara sahipsiniz, haklarınızı öğrenmek ve bunların temini için talepte bulunmak en temel hakkınızdır.
  • Haklarınızın yasal güvencesi bulunmaktadır.
  • Yaşam hakkınız elinizden alınamaz.
  • Hiç kimse size, hiçbir şekilde şiddet uygulayamaz.
  • Her türlü istismara hayır demek hakkınız.
  • Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı ifadeetmek , fiziksel ve psikolojik gelişiminizin desteklenmesini  istemek en doğal hakkınız.
  • Vücut bütünlüğünüzün korunması, nitelikli eğitim, sağlıklı beslenme, en doğal hakkınızdır.
  • Varlığınız ve gelişiminiz için ailenizin ve toplumun daimi yükümlülükleri vardır.

Çocuklarımızın dünü, bugünü ve yarını için, tüm kişi, kurum ve kuruluşları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyor, Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla beyan ederiz. 18.11.2022

Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu

Aydın Baro Başkanlığı