Kimler Başvurabilir?

• Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Vergi İdare Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava tarafı olan vatandaşlar başvurabilir

• Herhangi bir işte çalışmayan, adına kayıtlı herhangi bir araç ve taşınmaz kaydı bulunmayan vatandaşlar başvurabilir.