Adli Yardıma Nasıl Başvurulur?

AYDIN BARO BAŞKANLIĞI ADLİ YARDIM BÜROSUNDAN, İLÇELERDE Müzaharet Temmsilcileri/Baro Odalarından veya İNTERNET ADRESİNDEN indirilebilecek BAŞVURU FORMLARI üzerinde adı yazan kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanarak başvurucu tarafından bizzat ADLİ YARDIM BÜROSUNA imza karşılığı teslim edilir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Emekli sandığı, bağkur ve ssk’dan alınacak sosyal güvencesinin olup olmadığına ilişkin belge,

Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek diğer belgelerle birlikte (Yeşil kart, Huzurevinde kalıyor ise kaldığını gösterir belge, vs)

Adli yardım isteminde bulunulabilir.

Başvuracak kişinin mutlak suretle RESMİ İkamet Adresinin AYDIN İL ve İLÇE SINIRLARI İçinde olması gerekmektedir.

Eğer başvurucunun davası AYDIN ili veya İlçelerinde açılmış/açılacak ise Evraklarını RESMİ İkamet ettiği İL ve İLÇE sınırlarının içerisinde hazırlatması gerekmekte, başvuru evraklarını bulunduğu il barosu aracılığı ile AYDIN BAROSU Adli Yardım bürosuna gönderilmesi gerekmektedir.

Açılacak dava AYDIN İLİ SINIRLARI dışında başka bil ilde açılacak ise Evrakların hazırlanıp AYDIN BAROSU Adli Yardım Bürosuna teslim edilerek DAVANIN Görüleceği İL BAROSU Adli yardım Bürosuna gönderilmesi sağlanır.

Yukarıdaki koşulları taşıyan adli yardım istemleri büromuz tarafından kaydedilerek başvurucularla kendilerine evrak tesliminde tebliğ yapılan toplantı tarihinde bir ön görüşme yapılır. Görüşme başvurucuya bir taahhütname imzalatılır. Yapılan değerlendirme sonucunda adli yardım koşullarını taşıdığı anlaşılan başvuruculara avukatlık hizmeti vermek üzere bir avukat atanır.

Evrakların Aydın Barosu Adli Yardım Bürosuna teslim edilmesi Adli Yardım Başvurusunun Kabul Edildiği anlamını TAŞIMAZ. Adli Yardım başvurusu yüz yüze yapılacak görüşmeden sonra ancak KABUL / RED olarak geçerlilik kazanır.

Diğer Baroların Adli Yardım Bürolarına gönderilen evraklarla ilgili Avukat ataması işlemleri Evrakların gönderildiği barolar tarafından yapılır. Evrakların diğer barolara gönderilmesi Adli Yardım Başvurusunun Kabul Edildiği anlamını TAŞIMAZ. Adli Yardım Kurulu kararından sonra ancak KABUL / RED olarak geçerlilik kazanır.