Staj Eğitim Merkezi

Avukatlık Kanunu, TBB Staj Yönetmeliği ve Aydın Barosu Staj Eğitim Mer­kezi iç Yönetmeliği’nde belirlenen hükümler doğrultusunda çalışmalarını yürüten Aydın Barosu Staj Eğitim Merkezinin temel görevi stajyer avukatlarımızın mesleğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.  

Staj Eğitim Merkezimiz tarafından bu bilinçle staj dönemlerinin daha verimli ve başarılı geçmesi için stajyerlere zorunlu mesleki ve hukuki eğitimler ciddiyetle verilmekte, stajyerlerin mesleğe intibaklarının en iyi şekilde sağlanması için bu eğitimler sosyal faaliyetlerle desteklenmektedir.