HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon KoordinatörüAv.Ayça ÖZTÜRK
Komisyon Başkanı 
Komisyon Başkan Yardımcısı 
Komisyon Yazmanı