İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon KoordinatörüAv.Ayşe ÖĞÜNÇLÜ
Komisyon Başkanı 
Komisyon Başkan Yardımcısı 
Komisyon Yazmanı