SOSYAL ETKİNLİKLER VE KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU

Komisyon KoordinatörüAv.Sezgin ÇETİN
Komisyon Başkanı 
Komisyon Başkan Yardımcısı 
Komisyon Yazmanı